Logotipo „ŠUŠU Atelje“ sukūrimas

Užduotis - sukurti logotipą šunų kirpimo atelje.